Om vi ser livet som en mängd skeenden på en resa så blir det mer en fråga om att uppleva än att försöka “få till det”. Vad vill du ha mer av på din resa?