Här är ett kortare avsnitt där Estelle filosoferar om att våga släppa fram det imperfekta i tillvaron.