Några filosofiska funderingar kring hur skolan banar väg för prestationsångest genom sitt enorma målfokus. Vart tar glädjen i lärandet vägen?